06-20066944 info@maat-archi.nl
Selecteer een pagina

OBS De Zilvermeeuw  |  Wieringerwerf

Vernieuwing van OBS de Zilvermeeuw te Wieringerwerf heeft als doel de uitstraling van het gebouw zowel buiten als binnen te verbeteren, en door de revitalisatie van het schoolgebouw een verlenging van de exploitatieduur van het gebouw van ten minste 20 jaar te realiseren. De veranderingen zijn bedoeld om goed toekomstgericht onderwijs op deze school te kunnen waarborgen, en te zorgen dat de school voldoet aan hedendaagse eisen voor een veilige en gezonde school. De aanpassingen betreffen bouwkundige indelingen en afwerkingen, de daarvoor nodige constructieve ingrepen, en installatietechnische verbeteringen.

Opdrachtgever | Stichting SURPLUS
Realisatie | 2019
Bruto vloeroppervlak  |  945  m2 vernieuwing en uitbreiding
Ontwerp  |   Ronald van Hek 
Projectcoördinatie  |  Felix van winkel
Bouwfysica en installatieadvies  |  Ewout van Halteren