06-20066944 info@maat-archi.nl
Selecteer een pagina

Sociaal Cultureel Centrum De Bolder |  Monnickendam, gemeente Waterland

Sociaal Cultureel Centrum De Bolder is voor gemeente Waterland het middelpunt van de toekomstige maatschappelijke voorziening aan ’t Spil, waar ontmoeting en samenwerking centraal staan. In het sociaal cultureel centrum hebben verschillende organisaties onderdak: Stichting De Bolder (sociaal-cultureel werk, diverse verenigingen, jongerenwerk), Stichting peutergroep Co-Nijntje, Vluchtelingenwerk Noord-west, Sportservice Zaanstreek-Waterland, Yoga Ways, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Centrum voor Jeugd en Gezin Waterland. Doelstelling is om de ruimtelijke functionaliteit te verbeteren en vanuit het meervoudig ruimtegebruik de samenwerking tussen gebruikers en bezoekers te stimuleren. Daarnaast is het streven om het bestaande gebouw te verduurzamen om daarmee de behaaglijkheid te verbeteren.
Opdrachtgever | Gemeente Waterland
Realisatie | 2018
Bruto vloeroppervlak  |  1200 m2 vernieuwing en uitbreiding
Ontwerp  |   Ronald van Hek
Projectcoördinatie  |  Felix van winkel
Bouwfysica en installatieadvies  |  Ewout van Halteren