06-20066944 info@maat-archi.nl
Selecteer een pagina

Clusius College  |  Castricum

Het Clusius College heeft de ambitie uitgesproken om met de nieuwbouw meer ruimte te scheppen voor kennisoverdracht, ontmoeting en samenwerking. De school wenst in haar ambitie bovendien een milieuschool te ontwikkelen, waarin de nadruk op ‘goed groen onderwijs’ komt te liggen. Het planconcept bestaat uit behoud van een deel van de bestaande school en de realisatie van een aantal kleinschalige bouwvolumes. Oud en nieuw worden met elkaar verbonden door twee elementen; de kas en het groene hart. Het nieuwe schoolgebouw is in opzet ruim, open en transparant. Bovendien kent het plan een functionele relatie tussen binnen en buiten. Aan de Oranjelaan vormt de kasconstructie de nieuwe entree van het Clusius College. Hiermee krijgt de entreezijde van de school een geheel nieuwe aanblik.

Opdrachtgever  |  Clusius College
Realisatie  |  2015
Bruto vloeroppervlak  |  4250 m² vernieuwing en uitbreiding
Ontwerp  |  Ronald van Hek (projectarchitect BBHD)
Projectcoördinatie  |  Felix van winkel (projectcoördinator BBHD)