06-20066944 info@maat-archi.nl
Selecteer een pagina

Aloysiusschool  |  Schagen

De nieuwbouw van de Aloysiusschool is gesitueerd op de plek van de uit 1923 daterende oude school in het centrum van Schagen. In opdracht van de Stichting Sarkon is een plan ontwikkeld voor een nieuw schoolgebouw met 12 groepen en bijbehorende ruimtes. Daarbij vormt ook het deel van SKRS met 2 groepen voor buitenschoolse opvang een belangrijk deel van het plan. Vanuit de door de school geformuleerde onderwijsvisie waarin naast gezamenlijkheid vooral het creëren van een vreedzame en veilige leeromgeving centraal staan, zijn alle groepsruimtes gesitueerd rondom een centrale aula. Bovendien werd de doelstelling geformuleerd om de uitgangspunten voor “Frisse scholen” in het ontwerp te verwezenlijken, en daarmee te streven naar een energiezuinige school met een optimale luchtkwaliteit.

Opdrachtgever  |  Stichting SARKON
Realisatie  |  2013
Bruto vloeroppervlak  |  1.950  m2
Ontwerp  |  Ronald van Hek (projectarchitect BBHD)
Ontwerp interieur  |  Rinske Bakels  (projectarchitect BBHD)
Projectcoördinatie  |  Felix van winkel (projectcoördinator BBHD)