06-20066944 info@maat-archi.nl
Selecteer een pagina

De Blauwe Ster  |  Monnickendam

Het plan betreft de vernieuwing en uitbreiding van basisschool de Blauwe Ster in Monnickendam.

Het bestaande gebouw uit de jaren 70 diende daarbij zodanig te worden aangepast, zodat deze zowel onderwijskundig als bouwtechnisch weer voldoet aan de hedendaagse eisen. De Blauwe Ster is een school waar kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Het ontwerp voor de Blauwe Ster is in de eerste plaats erop gericht om het gebouw functioneel geschikt te maken voor het huidig onderwijs en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen daarin. Daartoe is in het hart van de school een nieuwe ruime centrale ruimte gemaakt, die in combinatie met de lesruimtes multifunctioneel te gebruiken is. Naast de onderwijskundige en ruimtelijke vernieuwing, was ook de verduurzaming van het bestaande gebouw een belangrijk deel van de opgave. Door alle bouwkundige en installatietechnische aanpassingen wordt het energieverbruik beperkt, en zal de luchtkwaliteit, verlichting en akoestiek in de school worden geoptimaliseerd.

Opdrachtgever  |  Stichting CPOW
Realisatie  |  2017
Bruto vloeroppervlak  |  1.380 m2  vernieuwing en uitbreiding 
Ontwerp  |  Ronald van Hek