06-20066944 info@maat-archi.nl
Selecteer een pagina

Integraal Kind Centrum De Rank  |  Schagen

Bij de vorming van een nieuw kind centrum in de wijk Groeneweg in Schagen ligt de nadruk op de belevingswereld van het kind. Een plek waar het kind zich thuis voelt, staat in alle onderdelen van het ontwerp centraal. De opzet van het plan stimuleert tot samenwerking tussen basisschool De Rank en kinderopvang SKRS, waarbij een bestaand bouwdeel van SKRS zorgvuldig in het plan is opgenomen. Belangrijk uitgangspunt is dat multifunctioneel ruimtegebruik en flexibiliteit huidig gebruik en toekomstige onderwijsveranderingen mogelijk maakt. Het bestaande groene karakter van de locatie wordt met het ontwerp versterkt, en benadrukt de ambitie de ambitie van de school met betrekking tot duurzaamheid.  

Opdrachtgever | Stichting SARKON en SKRS
Realisatie | 2017-2018
Bruto vloeroppervlak  |  2100  m2
Ontwerp  |   Ronald van Hek , Rinske Bakels
Projectcoördinatie  |  Felix van winkel
Bouwfysica en installatieadvies  |  Ewout van Halteren