06-20066944 info@maat-archi.nl
Selecteer een pagina

De Ark van Noach  |  IJsselstein

Het bestaande uit 2004 daterende schoolgebouw is destijds gerealiseerd als schoolwoningconcept, waarbij werd ondervonden dat door de langgerekte vorm en gebouwstructuur het moeilijk was, de onderwijsvisie goed te kunnen realiseren. De vernieuwing van De Ark van Noach is gebaseerd op het creëren van nieuwe zogenaamde “werkpleinen”. Onderdeel van de visie is tevens de verbetering van de toegankelijkheid bij de hoofdentree door de realisatie van een Centrale Ruimte in combinatie met multifunctioneel gebruik van de bestaande speellokalen. De veranderingen zijn bedoeld om goed toekomstgericht onderwijs op deze school te kunnen waarborgen, en te zorgen dat de school voldoet aan hedendaagse eisen voor een veilige en gezonde school.

Opdrachtgever | Stichting Lek & IJssel
Realisatie | 2014
Bruto vloeroppervlak  |  3.400 m2 vernieuwing en uitbreiding school
Ontwerp  |   Ronald van Hek Architect i.s.m. GeO Architecten
Projectadvies  |  Felix van winkel Bouwadvies